42 Ongehoorzaamheid

dit is een persoonlijke samenvatting

Ongehoorzaamheid

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een politieke weerstandsmethode, die bestaat uit een collectieve actie van ongehoorzaamheid tegenover een wet die onrechtvaardig wordt gevonden.

Om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, moet je bereid zijn om de wet te overtreden in naam van het geweten. Dit kan nooit een daad zijn, die in het geheim wordt gedaan voor individuele belangen, maar is altijd een daad die openlijk wordt verricht. Het gaat uitsluitend om een geweldloze opstelling, die de wil meebrengt om de tegenstander, zijn of haar menselijke persoon en psychologie, en zijn familie en goederen, zo weinig mogelijk te schaden.
Immers, het is niet mogelijk om rechtvaardige doelen met onrechtvaardige middelen te bereiken.

Om mensen te onderdrukken hebben tirannen medewerking nodig. De tiran heeft nooit genoeg politie om elke onderdaan te dwingen voortdurend orders te gehoorzamen. Met andere woorden, de tiran heeft onze laffe aanvaarding en dagelijks gehoorzaamheid nodig om de macht te behouden.

Stoppen met mee te werken aan wat indruist tegen ons geweten is dus een morele plicht. Directe actie is het tweevoudige idee, dat we direct zouden moeten handelen wanneer ons kwaad wordt aangedaan, zonder te wachten op anderen (zoals verkozen personen) om te handelen in onze naam.

Tactieken van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn niet neutraal en kunnen niet succesvol zijn als ze niet worden ondersteund door sterke waarden. Deze waarden staan vaak erg dichtbij die van de degrowth-aanhangers.

Programma's van burgerlijke ongehoorzaamheid om iets te belemmeren of tegen te werken, stralen meer enthousiasme en kracht uit, als ze gestimuleerd en gedragen worden door een constructief programma en positieve alternatieven voor onderdrukking, die laten zien waartoe een overwinning zou kunnen leiden.

In de meeste recente campagnes kregen oplossingen vorm in burgerlijke ongehoorzaamheid; met kampementen waarbij collectieve keukens te pas kwamen gebaseerd op veganistisch, biologisch of gerecycled gratis eten, alternatief geld of ruilhandel, droge toiletten en eenvoudige-technologie-douches op zonne-energie, enzovoort. Deze daden van ongehoorzaamheid bewijzen dat het mogelijk is sterke weerstand te creëren en tegelijkertijd alternatieven op te bouwen die samengaan met degrowth.

Voorbeelden van succesvolle burgerlijke ongehoorzaamheid uit het verleden: gelijke rechten voor vrouwen, homo's en lesbiennes, arbeidsrechten, onafhankelijkheid, vrede, een politieke bevrijding (de val van talrijke westerse, oosterse en recent, Arabische) dictaturen.
Maar ook de massale mobilisatie tegen de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen in Frankrijk (waarbij honderden mensen deelnamen aan het uit de grond trekken van planten op GM-velden), de ongehoorzaamheid acties van ActforSeeds, waarbij het gaat om het recht op het telen van en handelen in traditionele zaden, de acties tegen reclame met activisten die rechtszaken uitlokten (door het beschilderen van reclameborden).