01 Verantwoording

dit is een persoonlijke samenvatting

Verantwoording

We leven in het tijdperk van stagnatie, snelle verarming van een groot deel van de bevolking, groeiende ongelijkheid en sociaal ecologische rampen.
Zelfs radicale denkers vinden geen antwoorden, die niet uitgaan van groei.

Wanneer de gebruikelijke taal tekortschiet om uit te drukken wat uitgedrukt moet worden, dan is het tijd voor nieuwe woorden, voor nieuwe taal.

Dit boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel beschrijft de intellectuele basis onder ‘ontgroei’, deel 2 gaat over de denkbeelden die samen de theorie van ‘ontgroei’ vormen. Deel 3 bevat voorstellen en voorbeelden van concrete acties, variërend van overheidsbeleid tot activistische projecten. Deel 4 onderzoekt samenwerkingsverbanden: actuele situaties of visies die goed aansluiten of goed kunnen gaan aansluiten op ‘ontgroei’.

(ont-groei betekent niet groeien)