Visie

Wat we voor ons zien

Visie:
De klimaatverandering is wereldwijd een groot probleem. Wij raken er ontmoedigd van als we alle gevolgen hiervan zien die het heeft op mens en dier. Toch kunnen we als burgers van Gemert - Bakel er iets aan doen. Burgers bouwen samenlevingen en veranderingen ontstaan vaak aan de basis van die samenleving. Dus zijn wij als groep gestart om ideeën te bedenken die werken aan een duurzame maatschappij. We willen aandacht besteden aan verschillende gebieden. Die gebruiken we als kapstok om de ontwikkelingen aan ophangen.

Je zou je kunnen voorstellen dat die gebieden de wagons zijn die de trein naar het eindstation van de duurzame samenleving moeten brengen. In de wagons liggen ideeën die op plaatselijk niveau uitvoerbaar zijn. Te denken valt aan een repaircafé of duurzame voedselproductie, een plaatselijke munt, minder fossiele brandstoffen etc. Het gaat om nieuwe condities te scheppen en te behouden waar mens en dier zich weer thuis kunnen voelen.

De thema's die onze kapstok vormen:

• economie
landbouw & voeding
• energie
• educatie / kunst
• democratie/ sociale duurzaamheid
• mobiliteit
• klimaat

Meedoen?

Wil je een eindje meerijden in de trein en heb je voorkeur voor een bepaalde wagon? Je bent van harte uitgenodigd om te helpen de trein te laten rijden.