02 Voorwoord

dit is een persoonlijke samenvatting

Voorwoord

‘Ontgroei’ werd in 2008 door de wetenschap ontdekt. De vragen die destijds bij de groei van de economie gesteld werden, zijn sindsdien steeds actueler geworden. Vooral door de achteruitgang van de natuurlijke omgeving, de uitputting van de hulpbronnen, de betekeniscrisis en meer.

Deze veelvoudige crisis heeft betrekking op de onhoudbaarheid van het naoorlogse, op consumptie gebaseerde model en de uitsluiting daaruit van individuen, hele landen of zelfs continenten.

In het westen winnen het idee van economische degrowth (dus ontgroei) en dat van de opbouw van een samenleving van met elkaar delen, soberheid en gezelligheid aan kracht. Maar de overgrote meerderheid leeft nog steeds in ontkenning.