32 Back-to-the-landers

dit is een persoonlijke samenvatting

Back-to-the-landers

De ‘Back-to-the-landers’ (nieuwkomers op het platteland) zijn mensen zonder agrarische achtergrond, die van de stad naar het platteland trekken om een radicaal nieuwe agrarische of ambachtelijke levensstijl aan te nemen. Hun motivaties hangen samen met het zoeken naar een eenvoudige autonomie (vrij van loon, arbeid en markt), die zelfvoorzienend is, een ecologische manier van leven, verbonden met de natuur.
Zij doen dit in navolging van een kritiek op de gangbare materialistische cultuur, de moderne landbouwmethoden, de agrarische voedselsystemen op wereldniveau.
Je kunt ze ook beschouwen als voorlopers in een strategie van sociaal-ecologische verandering naar een ‘degrowth’-toekomst.

Biologische kleinschalige landbouw, opnieuw lokaal produceren en consumeren, alternatieve economieën en netwerken zijn enkele van de kwaliteiten, die door hen geassocieerd worden met het ‘landelijke’.

‘Back-to-the-landers’ hebben het potentieel om het overheersende model van levensmiddelenproductie en een steeds commerciëler geworden platteland te veranderen, wat ze tot spelers maakt van een ‘degrowth’-transitie. De uitdaging is om verder te gaan dan slechts een gering onderdeel te zijn van het agrofoodsysteem en de ruimte van het platteland te overstijgen.

Hierom, en om het risico van inlijving tegen te gaan, lijkt politieke actie met strategische bondgenootschappen met andere spelers in de richting van emancipatie van de kapitalistische sociale verhoudingen cruciaal.
Meer dan de vorm van lokale ervaringen, is het hun richting die telt.

De commons opnieuw opeisen is een belangrijk punt voor dergelijke op het land gebaseerde sociale bewegingen. Meer dan als het verdedigen van eigen belangen, moet het worden gezien als een visie om kapitalistische relaties van privé-eigendom te overstijgen en inwoners opnieuw te verbinden met hun grondgebied.

Zelfs radicale denkers vinden geen antwoorden, die niet uitgaan van groei.

Wanneer de gebruikelijke taal tekortschiet om uit te drukken wat uitgedrukt moet worden, dan is het tijd voor nieuwe woorden, voor nieuwe taal.

Dit boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel beschrijft de intellectuele basis onder ‘ontgroei’, deel 2 gaat over de denkbeelden die samen de theorie van ‘ontgroei’ vormen. Deel 3 bevat voorstellen en voorbeelden van concrete acties, variërend van overheidsbeleid tot activistische projecten. Deel 4 onderzoekt samenwerkingsverbanden: actuele situaties of visies die goed aansluiten of goed kunnen gaan aansluiten op ‘ontgroei’.

(ont-groei betekent niet groeien)