14 Denkbeeld, dekolonisatie van het

dit is een persoonlijke samenvatting

Denkbeeld, dekolonisatie van het

Denkbeeld, dekolonisatie van het

Als groei en ontwikkeling geloofsovertuigingen zijn en daarmee denkbeeldige betekenissen als 'vooruitgang' inhouden, dan betekent eraan ontsnappen: ze afschaffen en er aan voorbij gaan dat het denkbeeld moet worden veranderd.
Het bereiken van een ontgroei-samenleving betekent dus gedeeltelijk ons denkbeeld 'dekoloniseren'.

Als we een uitweg proberen te bedenken uit het domeindominante denken, dan moeten we allereerst terugkeren naar hoe we er in zijn gestapt. Dat wil zeggen naar het proces van de economisering van de geest, dat samen viel met de vermarkting van de wereld.
De ongelooflijke ideologische veerkracht van ontwikkeling is gebaseerd op de niet minder verbazingwekkende veerkracht van vooruitgang.

Een vorm van ontwikkeling van een geloof is al kant en klaar beschreven. Het is het koloniale proces in zijn strikte zin en de bekering van inboorlingen. De verandering van religie was zowel en de-culturatie (afleren) van de geest als een acculturatie (aanleren/bekeren) tot het Christendom en tot de westerse beschaving door het imperialistische ‘project’.
Dit is een echte onderdrukking in het denkbeeld, uitgevoerd met middelen die niet alleen maar symbolisch zijn. Denk aan de brandstapels.

Bij groei en ontwikkeling hebben we te maken met een proces van bekering van de mentaliteit. Een proces van ideologische en quasi-religieuze aard, gericht op de instelling van het denkbeeld van vooruitgang en economie.
Het is grotendeels zelf-kolonisatie en gedeeltelijk vrijwillige slavernij.

Vandaar dat de term de-kolonisatie van het denkbeeld een semantische verschuiving markeert; het is een verandering van software of paradigma, een ware revolutie in denkbeeld.
Het is eerst en vooral een culturele revolutie, maar dat is niet alles. Het gaat ook over: uit de economie stappen, waarden veranderen en dus 'ont-westeren'. (tegenovergestelde van ver-westeren)

Dit is precies het programma dat wordt ontwikkeld binnen degrowth. Het is heel moeilijk, omdat we niet kunnen beslissen om ons denkbeeld te veranderen en nog minder dat van anderen, vooral als deze anderen verslaafd zijn aan groei
Je kunt in de eerste plaats enkel aan het onderwijs denken.

Onze 'ontgifting' is echter niet volledig mogelijk als een degrowth-maatschappij nog niet is gevestigd. We moeten eerst de consumptiemaatschappij hebben verlaten, samen met haar systeem van burgerlijke afstomping, dat ons opsluit in een cirkel die moet worden doorbroken.

De agressie van de reclame aanklagen is zeker het startpunt van ontgroeien.
Reclame is de belangrijkste motor van de groei-samenleving. De beweging van voorstanders van degrowth en groeitegenstanders worden op grote schaal en op natuurlijke wijze gekoppeld aan een weerstand tegen de agressie van de reclame.