1 Anti-utilitarisme

dit is een persoonlijke samenvatting

Anti-utilitarisme

Utilitarisme gaat uit van de opvatting dat het algemeen nut het uitgangspunt zou moeten zijn van elk menselijk handelen.
Anti-utilitarisme verzet zich tegen de brede overtuiging, dat alles gericht moet zijn op streven naar maximaal nut. En verzet zich tegen de diepe overtuiging dat we achter elk menselijk handelen, met inbegrip van het doen van giften en uitingen van vrijgevigheid, de strategie van egoïsme moeten zien en niets meer dan dat.

Anti-utilitaristen benadrukken het wezenlijke belang van de sociale band vergeleken met het eigenbelang.
Zij vinden dat democratie de diversiteit moet vergroten door een verscheidenheid van levensstijlen aan te bieden, door de publieke ruimte voor discussie te vergroten en de mogelijkheden voor zelfverwerkelijking te vermenigvuldigen.
Zij vinden het belangrijk dat het grootst mogelijke aantal burgers de kans krijgt om zich te ontplooien en te kunnen uitdrukken wie ze zijn en wat ze willen zijn.