Maarten Schamp, de docent van de feel-good-robot

Ik heb vanmorgen een gesprekje gehad met Maarten Schamp. Aanleiding was een vermoeden van zijn diepere bedoelingen achter met maken van de robot. En dat was zo. Hij is bezig met sociale duurzaamheid en zou o.a. graag een verschuiving zien naar meer positiviteit, minder rapportcijfers en meer feedback (als ontwikkelinstrument). We hebben verkend of dat we elkaar zouden kunnen versterken.
Hij is zeer geïnteresseerd in onze beweging. Ziet ook raakvlakken (denk o.a. aan design-ontwerpen) en wil graag op één of andere manier aangesloten blijven/contact houden.
Ter info.

Plaats een reactie