Om te onthouden, lokale burgers die zelf uit overtuiging iets aan duurzaamheid doen

Op basis van toevallige contacten in de afgelopen weken, om te onthouden voor het geval het leuk/handig is om ‘gewone’ burgers aan het woord te laten over wát zij aan duurzaamheid doen en waarom zij daar uit eigen beweging voor kiezen.
(ik kan me voorstellen dat dat een mooie aaneenschakeling van beelden en gedachten kan geven.)

  • Tonn van Alphen, (fietsenwinkel)
  • Frans van Gameren (werkt op Bronlaak, woont in Handel)
  • Jos en Wilhelmien Jansbeke (Sanidrome) (tja, had ik ook niet gedacht) o.a. bijenhouder, moestuin (uit overtuiging), nw bedrijf gebouwd met deels hergebruikte materialen)

Aantekeningen woensdag 6 dec 2017

Beste mensen,

Hieronder mijn ruwe aantekeningen en de afgesproken filmlinks.

Als je nog iets mist, hoor ik het graag.

Groet, Bert

 

De filmlinks:

Youbedo, de boekensite waar een deel van de opbrengst naar een zelfgekozen goed doel gaat: https://www.youbedo.com/

Voetafdruk: http://www.voetafdruk.eu/

Diaspora, info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(sociaal_netwerk)

Diaspora, de plek om een account aan te maken: https://diaspora.ddh.nl/i/e6b9373071a2

Nature speaking: https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

Herenboeren: http://www.herenboeren.nl/

Bonuslink, over taal voor wat er nodig is (Bert Bakker): https://www.youtube.com/watch?v=7jMoOhNV_tE&app=desktop

 

 

 

De aantekeningen (geen garantie op volledigheid en juistheid!!

 

Youbedo. / link toesturen.

 

Carla:

ontmoeting Melis, film toekomstboeren.

Hereboeren / voedselcoöperatie

Via familie / filmacademie; evt. spoor vast houden.

Vergelijkbaar met 2Linden.

 

Miranda:

Heeft contact initiatiefnemer Geert vd Veer via Hereboeren/Boxtel.

Geert is begonnen bij ZLTO

Is professionele insteek.

Miranda legt link en maakt afspraak.

 

Pieter:

Clubje helpt om bewuster te handelen.

Acties in gang gezet. (in ppt zit youtube-filmpje)

Lokaal initiatief voor meer circulariteit.

Bedrijfspanden minimaal label C om te mogen financieren.

Prof Cobben met Jorlan/ Stroom

Voor medewerkers HR-beleid vast thema circulariteit in medewerker-gesprekken.

Voetafdruk / link toesturen

Jeugd meenemen is belangrijk.

Boer, water bier. Bavaria waterverbruik is drastisch verlaagd.

Gerst bij Brabantse Kluis/ eigen gebruik ingrediënten in brouwerij.

 

Miranda:

Koploperstafel; verbinding gestart.

Geld beschikbaar via projecten/dorpsraden. Miranda vooraan in de beoordeling van aanvragen.

Jeugd en duurzaamheid krijgen voorrang.

Raad vraagt middellange termijn.

Raadsleden bevragen. / interviewen.

 

Peter:

Democratie. Flap van de brainstorm

G1000 mooi voorbeeld. Het moet van ‘samen’ worden.

‘Ze’ doen toch maar.

 

Pieter:

Grote organisaties liggen vast in regels en protocollen.

Belangrijk is de communicatie. En wederzijds begrip.

Peter: regelgeving is ondergang maatschappij.

Spel met regelgever is apart spel.

Verschil tussen leiderschap en boekhouderschap.

Engelse woord ambtenaar: sevil servant.

 

Raad donderdag 14 dec: Ton, Peter, Carla, Bert.

 

Carla:

Kunstenaars in 2 sporen: kunstenaars en ORO.

Jumbo; sponsering en ondersteuning.

Jute tassen (ipv plastic) in de winkel verkopen.

Behoefte aan naam voor onze beweging. Afspraak: SporenNaarMorgen

Tassen bedrukt met indruk van duurzaamheid van ORO-klanten

5000 tasjes.

AH, Rob de Vries is erg lokaal betrokken. Wil misschien wel samen.

Vastleggen van afgesproken thema’s / uitwisselen namen. Hoe gaan we dat doen?

Handig om te komen tot een soort platform voor de info-uitwisseling.

Ingrid verkent hiervan de mogelijkheden.

 

Regie.

Film-technische deel roept vragen op. We spreken af dat niet het eindproduct ‘film’ maatgevend is voor het succes, maar het proces met eindproduct ‘omvang aantal enthousiaste mensen’.

Vrijwilligersvergoeding toegezegd door gemeente met een omvang van € 1.500,-

Jaap Verhappen kan filmen, maar zal dat niet gratis doen.

 

Verslag:

Link diaspora-link toesturen

Ingrid oriënteert naar mogelijkheden.

Mail uitwerken

Link filmpje Nature speaks.

Site Hereboeren.nl link doorsturen

 

Niemand is tegenduurzaamheid. En toch tasten we de leefbaarheid aan.

 

Interviews 20 raadsleden

Vragen vooraf: / in de hal interviews afnemen.

  1. Vindt u duurzaamheid belangrijk?
  2. Wat inspireert je om met duurzaamheid bezig te zijn.
  3. Waarom vind het belangrijk?
  4. Wat denk je dat je bij draagt in je eigen leven?
  5. En als raadslid?
  6. Wat is je bijdrage geweest in de totstandkoming van het koersdocument?

Miranda vraagt Marjo om in de hal te filmen.

 

Overgenomen van eerdere flap:

Hoofdlijn script:

Zichtbaar maken van rijdende treintjes (die doorrijden, ook ná afronding van de film).

Alle eindstations liggen in een duurzame samenleving.

 

Tijdens de napraat:

Rechtsvorm?

Serieus nadenken over het beginnen van een coöperatie ‘SporenNaarMorgen’.

Ervaring Peter bij bespreken ‘koersdocument’ in raadscommissie 21-11-2017

Het was een weinig enerverende bespreking. Het viel mij op dat wij gebombardeerd zijn tot de werkgroep bewustzijn. Iedereen was wel content over ons voornemen een film te maken.
De aanvraag voor subsidie is toegekend. Hoe moet het verder op 14 december. Wat kan en wil Sonja met haar leerlingen?
Gr Peter

relevante ‘links’ uit onze oriëntatiefase

Film Before the flood (1 uur 35 min): https://archive.org/details/youtube-90CkXVF-Q8M

Voorlichtingsfilm ‘The story of stuff‘(20 min): https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM

Een indruk van de Blue Zones, de leefwijze waar mensen bovengemiddeld oud worden in een bovengemiddelde gezondheid.
Het filmpje duurt (2 min) https://www.youtube.com/watch?v=OuUxTBRc9PE

 

Kennismaking met ‘ontgroei’

Het boek dat de opstap was naar Sporen naar morgen, is ‘Ontgroei’.