aantekeningen 30-5-2018

Vandaag, met Pieter, Miranda, Carla en Bert, zijn er afspraken gemaakt over:

 • vervolgdatum
 • verkenning storytelling
 • samenstelling groepjes/thema’s
 • opdracht per groepje

De volgende bijeenkomst is op donderdag 13 september 9.30 – 11.30 u op ons ‘vaste’ plekje. Vanaf dat moment gaat een reeks in om de zes weten op de woensdagen, telkens van 9.30 – 11.30 u, beginnend bij woensdag 24 oktober.

Verkenning storytelling
Om met een goed, aansprekend verhaal te komen, is het zinvol om dat te maken. Dat zou ons ook helpen bij het houden van interviews. Pieter biedt aan om te verkennen of hij namens de bank een training hiervoor mag aanbieden aan enkele mensen uit ons groepje en iemand van de gemeente. (Dat is natuurlijk geweldig!)

Samenstelling groepjes
Volgens ons hadden we het als volgt afgesproken:

 • Economie: Ton en Pieter
 • Landbouw/voeding: Carla, Peter, Ingrid
 • Energie: Miranda
 • Educatie: Carla, Dieneke
 • Democratie & sociale duurzaamheid (de manier waarop): Peter en Bert
 • Mobiliteit: Peter
 • Klimaat: Bert

Opdracht per groepje
Ton en Pieter voor economie, Carla, Peter en Ingrid voor landbouw/voeding, Miranda voor energie, Carla en Dieneke voor educatie, Peter en Bert voor democratie & sociale duurzaamheid, Peter voor mobiliteit en Bert voor klimaat:
Uit de lijst van het filmarchief van Arno DUURZAAMHEID IN GEMERT-inventarisatie films omroep centraal.docx
het materiaal over ‘jouw’ thema bekijken en beoordelen op bruikbaarheid. Het zal zo zijn dat veel thema’s overlappen. Stem dan even af. Het kan ook zijn dat slechts een deel uit het filmpje voor ‘jouw’ thema relevant is. Dat stukje kan dan later in onze film gemonteerd worden. Wat je nog mist of waar zinvol: aanvullen met eigen filmmateriaal (kan met je eigen telefoon opgenomen worden en aan Arno gestuurd worden). Verder tref je hieronder de mail van Carla aan. Daarin staat e.e.a. mooi verwoord.

Film:

 1. Arno heeft gerubriceerd archief van tientallen jaren. Ik heb 28-05 die catalogusindeling opgevraagd à Actie 30-5: verdelen over sporen à actie (per spoor? Of gezamenlijk kiezen?): keuze maken welke we gaan volgen
 2. Actie allen: zelfgemaakt filmmateriaal (al dan niet via WeTransfer) naar Arno mailen.  Mail: Arno.maas01@gmail.com

 PR

 1. Is er al een ‘spoor’ dat een interview (Nieuwsflits) heeft voorbereid?à Zo niet: actie: data vastleggen wanneer welke groep laat opnemen tbv Nieuwsflits: per spoor wat er al is en wat de bedoeling is.
 2. Actie per spoor: berichtjes formuleren tbv het Gemerts Nieuwsblad.
 3. Actie: wie/wanneer opname voor een ‘algemene Nieuwsflits’ als start in de serie?
 4. Actie: wie maken een dito artikel maken waarin de samenhang tussen de sporen zichtbaar wordt?
 5. Pieter vertelde ons dat hij André Kuipers geboekt heeft voor de Rabo-ledendag in oktober. Ik vermoed dat André als een stevige ‘wake-up-call’ zal gaan werken in de Gemertse gemeenschap.

Is het handig om die wake-up-call in te passen in onze PR-plannen?

Plaats een reactie